fbpx

Com lacar les portes de la meva vivenda

lacar puertas lacador puertas en mallorca

En els últims anys un dels treballs mes habituals que realitzam per als nostres clients és el lacat de portes i marcos.

El canvi de color de portes en habitatges particulars sol realitzar-se amb lacats en blanc. Encara que aquest color estigui molt de moda i suposi un canvi visual atractiu, és interessant valorar altres alternatives de color. Hi ha opcions molt interessants i modernes que de vegades el client desconeix i val la pena plantejar-se.

El nostre procés comença per arribar a l’habitatge i desmuntar aquestes portes, tant de pas com d’armaris. Per a noltros és bàsic realitzar un minuciós procés de tapat de buits i començar lijant els marcos. Per a un canvi de color efectiu aplicam a casa dels nostres clients 2 mans de fons i una mà d’acabat en tots els marcos, aplicant en total 3 mans.

Per un altre part, de forma paral·lela, en el nostre taller realitzem el treball de lacat de les pròpies portes. El lacat de portes en cabina assegura sempre un acabat totalment professional i sense imperfeccions.

La nostra especialització ens ha duit a poder realitzar els treballs desmuntatge de portes, protecció de marcs i lacat de portes en una vivenda típica familiar (comptant amb la porta d’entrada, 7 o 8 portes de pas i 2 o 3 armaris) en un termini d’uns 4 dies; així, aconseguim que el client gaudeixi de les portes lacades amb el nou color, muntades i llistes en un màxim de 8 dies en total.