fbpx

Mantenimient de ferro exterior

Què he de fer per al manteniment de les baranes o portes d’entrada de ferro?

Evitar en la mesura del possible que es banyin. La humitat és el principal element que deteriora l’esmalt. En períodes no superiors als 2 anys és recomanable donar-los un polit amb esponja de gramatge 180, eliminant la pintura antiga no adherida amb un raspall metàl•lic. Posteriorment se li pot aplicar fàcilment una mà d’esmalt a brotxa o pistola (airless).

Que no haig de fer mai en relació a baranes o portes de ferro?

1- Aplicar noves mans de pintura sense haver eliminat per complet mitjançant polit o aigua a pressió tota la pintura deteriorada.
2- Aplicar pintura antioxidant sobre metalls no ferrosos tipus zinc, alumini, etc.
3- No aplicar imprimació específica per a ferro. La imprimació és molt important per a protegir de l’oxidació i consolidar la pintura sobre el ferro.
4- Realitzar el treball a ple sol o quan plou o està molt humit.

Nota important: Si no s’ha realitzat cap manteniment durant 2 anys o observem que la pintura s’aixeca o produeix esquerdes el treball es converteix en molt més costós. Això implica un increment en el nombre d’hores de polit, a part d’haver d’aplicar una imprimació per a ferro (insistint molt en els angles) o fins i tot un destructor o un transformador d’òxid. A més, hauran de donar-se dues mans d’esmalt que no serien necessaris en el cas que realitzéssim un bon manteniment.